Czech  Czech

Obce - Oázy - Údolí

+25% Dřevo +25% Dřevo
+25% Dřevo / +25% Obilí +25% Hlína
+25% Hlína +25% Hlína / +25% Obilí
+25% Železo +25% Železo
+25% Železo / +25% Obilí +25% Obilí
+25% Obilí +50% Obilí

Kopírovat tento odkaz ve vašem profilu IG:
Time Master

 Obce:
(-11
|
-8)
(-37
|
-54)
(-36
|
-55)
 Odkazy:

Dřevo 54192/80000 Hlína 55770/80000 Železo 66551/80000 Obilí 36537/80000 Spotřeba obilí 31260/54062
Calculated in 3 ms
Server time: 16:33:12